Wedstrijdreglement

V&V CLEANING CENTER ACTIE

Raad jij het aantal microvezeldoeken?

Dan maak je kans op 1 x 4 inkomkaarten voor Monter Jam in het Sportpaleis op 8 september 2019, ook de Pitparty vooraf zit er mee bij deze start om 11u30 tot 12u30 start show om 14 u

 • Deze wedstrijd loopt van 2 september 2019 17.00 uur tot en met 05 september 2019 10.00 uur bij V&V CLEANING CENTER Brabantstraat 12 , 2870 Puurs.
 • Deelname aan deze wedstrijd is enkel geldig wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan:
  • Like pagina venvcleaningcenter
  • Het juiste antwoord geformuleerd op de vraag ‘Hoeveel microvezeldoeken zitten er in de VNV kast bij de uitgang van de carwash?’.
  • In geval van het niet raden van het juiste aantal, wint de deelnemer die het juiste aantal het meest benadert.
  • In geval van een ex aequo vindt een onpartijdige trekking plaats.
 • De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt via de Facebook pagina.
 • De winnaar wordt telkens daags nadien bekendgemaakt via een persoonlijk bericht en op onze facebook pagina
 • Iedereen kan uit eigen naam slechts één keer een wedstrijdformulier indienen. Wie aantoonbaar misbruik maakt, kan uitgesloten worden van deze wedstrijd.
 • V&V Cleaning Center behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Kaarten zijn persoonlijk af te halen ten laatste zaterdag 7 september ’19 tot 14 uur

Wedstrijdvoorwaarden: Microvezeldoeken 02/09/2019 t.e.m. 05/09/2019
Door zijn deelname aan de wedstrijden van de bvba V&V Cleaning Center aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.
 1. De wedstrijden van de bvba V&V cleaning Center (hierna genoemd als V&V Cleaning Center ), zijn toegankelijk voor elke meerderjarige die zijn woonplaats in België heeft.
  Personeelsleden en freelance medewerkers van V&V Cleaning Center en hun inwonende familieleden, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden.
 2. Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaars is definitief en wordt op basis van objectieve criteria (zie boven) door V&V Cleaning Center vastgesteld.
 3. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden.
 4. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt. Het recht op de prijs vervalt wanneer: Het mailadres van de deelnemer die aan de wedstrijd meedoet, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden; duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid; er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…)
  Deelnemers gaan er impliciet en stilzwijgend mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats op de verschillende communicatieplatformen van V&V Cleaning Center (facebookpagina/ website) kunnen vermeld worden.
 5. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 6. V&V Cleaning Center kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege V&V Cleaning Center.
 7. AUTEURSRECHT Door deelname aan de wedstrijd verstrekt de deelnemer aan V&V Cleaning Center een wereldwijde, eeuwigdurende, niet exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de mogelijk gemaakte foto bij afhaling van de prijs. V&V Cleaning Center is dus vrij om de foto openbaar te maken, te verveelvoudigen en voor promotionele doeleinden te gebruiken.V&V Groep
Brabantstraat 12 - Industriezone 404
2870 - Puurs
Tel: +32(0)3 866 18 03
Fax: +32(0)3 866 18 33
Email: info@car-truckwash.be

Ondernemingsnummer 0881.301.616
BTW Nummer BE 0881.301.616
vind ons op facebook
V&V Cleaning Center